PrivaZorg Zeeuws-Vlaanderen 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Persoonsgebonden Budget

Wanneer PGB?

Wilt u uw zorg zelf vormgeven en wilt u de administratie zelf voeren? Dan kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen.

Het PGB is een geldbedrag dat per maand wordt toegewezen, waarmee u de zorg kunt inkopen zoals u dat wilt. Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het budget; u houdt zelf de administratie bij, u betaalt de zorgverlener zelf uit en u legt periodieke verantwoording af aan het SVB (Sociale VerzekeringsBank). Informatie en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB kunt u vinden op www.svb.nl.

Waar vraagt u het aan?

Afhankelijk van de financiering van de zorg waarvoor u bent geïndiceerd, kunt u een PGB als volgt aanvragen:

  • Bij uw verzekeraar als het gaat om wijkverpleging
  • Bij uw gemeente als het gaat om begeleiding vanuit de WMO
  • Bij het zorgkantoor in uw regio als het gaat om Wlz-overbruggingszorg of Wlz-MPT-zorg in de thuissituatie.

Hoe starten?

Voor u is in een indicatiebesluit al vastgesteld dat u recht heeft op hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of Wlz-zorg. U belt met PrivaZorg en maakt uw wensen kenbaar. Samen kijken we hoe we invulling kunnen geven aan deze wensen.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op sommige zorguren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de gemeente/overheid wordt bepaald en wordt geïnd door het CAK; de hoogte van deze bijdrage hangt meestal af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

  • Indien u een PGB heeft voor wijkverpleging, betaalt u geen CAK bijdrage.
  • Indien u een PGB heeft voor Wmo-zorg, bepaalt de gemeente of en welke bijdrage u verschuldigd bent.
  • Indien u een PGB voor Wlz zorg heeft, bepaalt de overheid of en welke bijdrage u verschuldigd bent.

Zorg ontvangen via PrivaZorg of meer informatie?

Bel 0114 – 371 216 of mail naar info@privazorgzvl.nl. Of laat een bericht achter op onze contactpagina wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.