PrivaZorg Zeeuws-Vlaanderen 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Begeleiding

Wanneer begeleiding?

Begeleiding thuis, kan net die ondersteuning zijn die u nodig heeft om nog goed zelfstandig te kunnen wonen. Samen met de zorgverlener bespreekt u welke begeleiding u nodig heeft. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij het doen van boodschappen, de post doornemen, het onderhouden van sociale contacten en ondersteuning bij het aanleren van diverse vaardigheden. U kunt het allemaal nog zelf, maar een helpende hand in de vorm ondersteuning van zelfredzaamheid en eigen regie is welkom.

Waar vraagt u het aan?

Om voor vergoeding van begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek”  genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld. In een zorgplan wordt vastgelegd aan welke begeleiding u behoefte heeft en hoe vaak per week/maand. U kunt zich hiervoor zelf melden bij het Wmo-loket van de gemeente. Maar u kunt voor advies ook direct contact opnemen met PrivaZorg. Wij helpen u met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, regelen we het voor u.

Hoe starten?

Als de Wmo-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de begeleiding worden gestart. Als u al contact heeft gehad met PrivaZorg, dan wordt de zorgverlener geïnformeerd. Als u nog geen contact met PrivaZorg heeft gehad, dan is dit het moment om de zorg te gaan regelen. Belt u ons voor het juist en snel opstarten van de zorg.

Wordt het vergoed?

Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de begeleiding die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente – Wmo. PrivaZorg zorgt voor de declaratie van de geleverde begeleiding; de gemeente vergoedt rechtstreeks aan PrivaZorg.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op de begeleidingsuren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de gemeente is bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl

Wet Langdurige Zorg

Begeleiding kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

Zorg ontvangen via PrivaZorg of meer informatie?

Bel 0114 – 371 216 of mail naar info@privazorgzvl.nl. Of laat een bericht achter op onze contactpagina dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.